Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c14/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (255/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 29. června 1987 čj. PO-1333/V-87 o odměňování příslušníků Sboru požární ochrany.

Výnos upravuje zejména zařazování příslušníků Sboru požární ochrany do funkcí, základní mzdu, osobní ohodnocení, příplatek za hodnost, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, mzdu za práci přesčas, mzdu za náhradní volno a odměnu za pracovní pohotovost. V příloze tohoto výnosu je uvedena nomenklatura funkcí a mzdových tarifů, výše osobního ohodnocení, kvalifikační předpoklady a základní pracovní a kvalifikační charakteristika funkcí.

Výnos nabývá účinností dnem 1. července 1987.

Výnos bude uveřejněn ve Sbírce pokynů hlavní správy Sboru požární ochrany ministerstva vnitra ČSR č. 2/1987 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky a u správ Sboru požární ochrany všech stupňů.

Zrušuje se výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. HČ-865/14-1977 o platovém řádu pro příslušníky veřejných požárních útvarů a pro požárníky z povolání ve veřejných požárních sborech (reg. v částce 12/1977 Sb.).

Přesunout nahoru