Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1987
Platnost od 15.06.1987
Účinnost od 01.06.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 26. května 1987 čj. 16 506/87-42, kterým se doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1974 čj. 31 402/74-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1987 a je publikován ve Věstníku MŠ a MK ČSR. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu školství ČSR a na příslušných odborech krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru