Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1987
Platnost od 15.06.1987
Účinnost od 01.06.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů čj. 16 084/87-42 ze dne 18. května 1987.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1987, v jednotlivých organizacích se uplatní až dnem, který v souladu s uplatněním druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí ministerstvo školství ČSR, a pokud jde o organizace v působnosti národních výborů, krajský národní výbor.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, ročník 1987, sešit 6. Lze do něj nahlédnout na rektorátech vysokých škol zemědělských a veterinární, v odborech školství krajských národních výborů a na ministerstvu školství ČSR.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 16084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).

Přesunout nahoru