Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství

Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

91

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 13. listopadu 1987,

jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvy financí republik stanoví podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství, se mění takto:

§ 28 odst. 2 zní takto:

"(2) Za úkony v neobchodní oblasti se podle části druhé této vyhlášky považují úkony, které nesouvisejí s prováděním mezinárodního obchodu, zahraničního cestovního ruchu, lázeňské péče, mezinárodní dopravy a mezinárodního zasilatelství k tomu oprávněnými právnickými osobami a které nesouvisejí s obchodní činností devizových bank a devizových míst.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Ministr zahraničního obchodu ČSSR:

Ing. Urban v. r.

Ministr financí ČSSR:

Ing. Žák v. r.

Přesunout nahoru