Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1987 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách

Částka 4/1987
Platnost od 10.03.1987
Účinnost od 01.04.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 5. ledna 1987,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 19 odst. 5 písm. b), § 20 odst. 3 a § 21 odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 124/1984 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 20 odst. 2 písm. b) se před poslední větu vkládá věta, která zní: "Instruktor provádí přímý dozor nejvýše nad třemi žáky.".

2. § 27 odst. 1 písm. c) zní:

"c) pro pracující, kteří vykonali závěrečnou zkoušku v učebních oborech uvedených v oddílu E části III. přílohy, trvá v příslušném učebním oboru uvedeném v oddílu E části I. a II. přílohy jeden rok,".

3. § 27 odst . 1 písm. e) zní:

"e) pro absolventy gymnázií a pro absolventy středních odborných škol trvá jeden rok.".

4. V § 27 odst. 1 se text písmena f) vypouští.

5. § 27 odst. 2 písm. c) zní:

"c) jeden rok pro pracující s úplným středním vzděláním.".

6. V § 27 odst. 2 se text písmena d) vypouští.

7. § 28 odst. 5 zní:

"(5) V kombinovaném studiu ve středních odborných učilištích, které je určeno pro studijní obory podle oddílu D přílohy, se střídá denní studium se studiem při zaměstnání. Denní studium může trvat nepřetržitě ve školním roce nejvíce pět měsíců a nejméně jeden měsíc. Z celkové délky studia může denní studium trvat nejvíce sedm měsíců.".

8. Oddíl A a oddíl E přílohy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.


Ministr:

Vondruška v. r.


ODDÍL A

I. Soustava skupin studijních oborů , studijních oborů a zaměření studijních oborů středních odborných učilišť

Kód SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
Určen pro:
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistra odborné výchovyDélka přípravného období v měsících Kód odpovídajících studijních oborů a jejich zaměření podle dosavadních předpisů 1)Studijní obor bude počínaje 1 ročníkem zaveden od
1. r.2. až 4. r.
12345678
21HORNICTVÍ
21-51-4Horník mechanizátorH7 - 127 - 123401-11-41. 9. 1988
21-52-4Mechanik důlních strojů a velkostrojůH7 - 127 - 123401-12-41. 9. 1988
22HUTNICTVÍ
22-62-4Hutník operátor1. 9. 1988
01metalurgiiH7 - 126 - 83402-21-4
02tváření kovůH7 - 126 - 83402-22-4
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-11-4Mechanik seřizovač1. 9. 1989
Mechanička seřizovačka
01obráběcí stroje a linkyH, D7 - 127 - 123401-32-4
02stavební strojeH7 - 127 - 1234
03linky na výrobu stavebních hmotH7 - 127 - 123401-31-4
24-12-4Mechanik číslicově řízených strojůH, D7 - 126- 84102-32-41. 9. 1989
Mechanička číslicově řízených strojů
24-13-4Mechanik strojů a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-45-41. 9. 1987
Mechanička strojů a zařízení
24-50-4Mechanik letadlových přístrojůH, D7 - 127 - 123402-44-41. 9. 1988
Mechanička letadlových přístrojů
24-53-4Letecký mechanikH7 - 126 - 103402-43-41. 9. 1987
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-70-4Mechanik silnoproudých zařízeníH, D7 - 126 - 103404-41-41. 9. 1987
Mechanička silnoproudých zařízení
26-71-4Důlní elektromontérH7 - 127 - 123404-42-41. 9. 1988
26-72-4Mechanik elektronik1. 9. 1988
Mechanička elektronička
01automatizační technikuH, D7 - 126 - 103404-44-4
02organizační a výpočetní technikuH, D7 - 126 - 103402-33-4
03sdělovací a zabezpečovací technikuH, D7 - 126 - 103404-43-4
04telekomunikační zařízeníH, D7 - 126 - 1041
05přenosová zařízeníH, D7 - 126 - 104104-46-4
06vysílače a techniku VKVH, D7 - 126 - 103404-45-4
07spotřební elektronikuH, D7 - 126 - 103404-45-4
08číslicovou a řídící technikuH, D7 - 126 - 103404-45-4
09časoměrná zařízeníH, D7 - 126 - 1034
10zdravotnickou elektronikuH, D7 - 126 - 1034
11optoelektronická zařízeníH, D7 - 126 - 1034
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-59-4Operátor gumárenské a plastikářské výrobyH, D9 - 177 - 12341. 9. 1987
Operátorka gumárenské a plastikářské výroby
28-60 4Chemik operátor1. 9. 1987
Chemička operátorka
01průmyslovou chemiiH, D7 - 127 - 123406-21-4
02výrobu celulózy a papíruH, D7 - 127 - 123406-22-4
03farmaceutickou výrobuH, D7 - 127 - 123406-23-4.
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-60-4Operátor potravinářské výrobyH, D7 - 127 - 12411. 9. 1989
Operátorka potravinářské výroby
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-37-4Operátor oděvní výroby1. 9. 1988
Operátorka oděvní výroby
01oděvní výrobuH, D7 - 127 -1234
02oděvní stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 1234
31 38-4Operátor textilní výroby1. 9. 1989
Operátorka textilní výroby
01tkalcovnyH, D7 - 127 - 1234
02prádelnyH, D7 - 127 - 1234
03pletárnyH, D7 - 127 - 1234
04zušlechťování textiliíH, D7 - 127 - 1234
32ZPRACOVÁNI KOZE A VÝROBA OBUVI
32-43-4Operátor kožedělné výrobyH, D7 - 127 - 10411. 9. 1987
Operátorka kožedělné výroby
32-44-4Operátor kožešnické výrobyH, D7 - 127 - 10341. 9. 1988
Operátorka kožešnické výroby
33ZPRACOVANÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-41-4Operátor dřevařské a nábytkářské výrobyH, D7 - 127 - 12411. 9. 1988
Operátorka dřevařské a nábytkářské výroby
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-51-4SazečH, D4 - 74 - 74106-35-41. 9. 1987
Sazečka
34-53-4Tiskař na polygrafických strojíchH4 - 74 - 74106-36-41. 9. 1987
34-71-4Reprodukční grafikH, D4 - 74 - 74106-37-41. 9. 1987
Reprodukční grafička
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-56-4Operátor stavební výroby1. 9. 1988
01zděné konstrukceH7 - 127 - 1241
02betonové konstrukceH7 - 127 - 1041
36-57-4Mechanik tepelných soustavH9 - 174 - 7341. 9. 1989
36-58-4Mechanik stavebně instalačních zařízeníH7 - 124 - 7341. 9. 1988
37DOPRAVA A POSTY
37-91-4Spojový manipulantH, D7 - 126 - 104104-48-41. 9. 1987
Spojové manipulantka
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-03-4Operátor zemědělské techniky1. 9. 1988
Operátorka zemědělské techniky
01rostlinnou výrobuH7 - 124 - 74145-41-4
02živočišnou výrobuH, D7 - 124 - 74145-42-4
45-55-4Chovatel cizokrajných zvířatH, D2 - 62 - 63445-55-41. 9. 1987
Chovatelka cizokrajných zvířat
45-56-4Operátor lesní technikyH7 - 157 - 10341. 9.1989
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4KnihkupecH, D4 - 124 - 123464-41-41. 9. 1988
Knihkupkyně
64-42-4Obchodní pracovník1. 9.1989
Obchodní pracovnice
01potravinářské zbožíH, D9 - 175 - 1634
02technické zbožíH, D9 - 175 - 1634
03chemické zbožíH, D9 - 175 - 1634
04odíváníH, D9 - 175 - 1634
64-44-4ČíšníkH, D9 - 177 - 123464-44-41. 9. 1988
Servírka
64-45-4KuchařH, D9 - 177 - 12341. 9. 1988
Kuchařka
64-46-4KosmetičkaD7 - 157 - 10 2)3464-46-41. 9. 1987
85UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-03-4Uměleckořemeslné zpracování kovů1. 9.1988
01práce kovářské a zámečnickéH4 - 64 - 63485-41-2
02práce kovolijecké a cizelérskéH4 - 64 - 63485-42-2
03práce ryteckéH, D4 - 64 - 634
04práce pasířskéH, D4 - 64 - 63485-43-2
85-04-4Uměleckořemeslné zpracování dřeva1. 9.1988
01práce truhlářskéH, D4 - 64 - 63408-23-2
02práce řezbářskéH, D4 - 64 - 63485-55-2
03práce čalounické a dekoratérskéH, D4 - 64 - 634
85-05-4 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 1. 9.1989
01strunné nástrojeH, D4 - 64 - 634
02klávesové nástrojeH, D4 - 64 - 634
03dechové a bicí nástrojeH, D4 - 64 - 634
85-06-4Uměleckořemeslné zpracování textilu1. 9. 1989
01práce tkalcovskéH, D4 - 64 - 63407-43-2
02práce gobelínářskéH, D4 - 64 - 634
03ruční krajkuH, D4 - 64 - 634
04ruční výšivkuH, D4 - 64 - 634
05ruční tiskH, D4 - 64 - 634
85-07-4Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky1. 9. 1989
01práce kamenosochařskéH4 - 64 - 63409-42-2
02práce mozaikářskéH, D4 - 64 - 63409-74-2
03práce štukatérskéH4 - 64 - 634
04práce keramickéH, D4 - 64- a3405-35-2
85-08-4Uměleckořemeslné práce scénické1. 9. 1989
01práce vlásenkářské a maskérskéH, D4 - 64 - 63485-76-2
02malbu dekorací a interiérůH4 - 64 - 634
03kroje a kostýmyH, D4 - 64 - 63407-73-2
04krojovou a divadelní obuvH, D4 - 64 - 63408-73-2
85-09-4Uměleckořemeslné zpracování skla1. 9. 1989
01hutní tvarováníH4 - 64 - 634
02broušení a rytíH, D4 - 64 - 634
85-11-4Uměleckořemeslné pozlacováníH, D4 - 64 - 63485-62-21. 9. 1989

II. Studijní obor 55-31-4 Ortopedický protetik, ortopedická protetička se k 1. září 1987 počínaje 1. ročníkem ruší.

ODDÍL E

II. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky

KódSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Zaměření učebního oboru pro:
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistra odb. výchovyDélka přípr. období v měsícíchKód odpovídajících učeb. oborů a jejich zaměření podle dosavadních předpisůUčební obor bude; počínaje 1. ročníkem zaveden odKód studijního oboru pro absolventy učebních oborů uvedených v tomto oddíle 3)
1. r.2. a 3. r.
123456789
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-68-2Seřizovač textilních strojů1. 9. 1988
Seřizovačka textilních strojů
01tkalcovnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
02prádelnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
03pletárnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-73-2Textilní chemik1. 9. 1988
Textilní chemička
01úpravu textiliíH, D7 - 127 - 122906-51-206-03-4
02barvení textiliíH, D7 - 127 - 122906-52-206-03-4
03potiskování textiliíH, D7 - 124 - 72906-53-206-03-4
28-74-2Koželužský chemik1. 9. 1987
Koželužská chemička
01zpracování kůžeH, D7 - 127 - 102906-61-208-11-4
02zpracování kožešnických kožekH, D7 - 127 - 102906-62-208-11-4
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-61-2MlynářH7 - 127 - 102906-91-21. 9. 198702-14-4
06-15-4
29-62-2PekařH, D7 - 127 - 102906-92-21. 9. 198706-15-4
Pekařka
29-64-2CukrářH, D7 - 127 - 102906-93-21. 9. 198806-15-4
Cukrářka
29-65-2Cukrovinkář-pečivář1. 9. 1989
Cukrovinkářka-pečivářka
01výrobu cukrovinekH, D9 - 177 - 102906-94-206-15-4
02výrobu trvanlivého pečivaH, D9 - 177 - 102906-94-206-15-4
29-68-2Řezník uzenářH, D7 - 127 - 102906-95-21. 9. 198906-15-4
Řeznice-uzenářka
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-43-2Přadlák1.9. 1987
Přadlena
01zpracování textilních vlákenH, D7 - 127 - 122907-32-207-01-4
07-31-2
02výrobu netkaných textiliíH, D7 - 127 - 122907-33-207-01-4
31-45-2Plsťař1. 9. 1989
Plsťařka
01technické plstěH, D9 - 177 - 122907-21-207-01-4
02kloboučnické plstěH, D9 - 177 - 122907-22-207-01-4
31-46-2Tkadlec1. 9. 1988
Tkadlena
01plošné textilieH, D7 - 127 - 122907-41-207-01-4
02kovové tkaniny a sítaH, D7 - 127 - 122907-42-207-01-4
31-49-2Výrobce textilních rukavicH, D7 - 127 - 12291. 9. 198907-01-4
Výrobkyně textilních rukavic07-02-4
31-50-2PrýmkařH, D7 - 127 - 122907-81-21. 9. 198807-01-4
Prýmkařka
31-51-2PletařH, D7 - 127 - 122907-82-21. 9. 198807-01-4
Pletařka
31-77-2Strojní vyšívačka1. 9. 1989
01průmyslovou výrobuD7 - 127 - 102907-83-207-01-4
02zakázkovou výrobuD7 - 127 - 102907-01-4
31-81-2Kloboučník1. 9. 1988
Kloboučnice
01průmyslovou výrobuH, D9 - 177 - 122907-51-207-01-4
02zakázkovou výrobuH, D9 - 177 - 122907-52-207-01-4
31-85-2Švadlena1. 9. 1987
01oděvní konfekci a prádloD7 - 127 - 122907-61-207-02-4
02technickou konfekciD7 - 127 - 122907-62-207-02-4
03textilní hračkyD7 - 127 - 152907-63-207-02-4
32ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-72-2SvrškařH, D7 - 127 - 122908-86-21. 9. 198808-12-4
Svrškařka
33ZPRACOVANÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-62-2KartáčníkH, D9 - 177 - 152908-02-21. 9. 198908-01-4
Kartáčnice
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-60-2Pěstitel1. 9. 1988
Pěstitelka
01chmelařstvíH, D7 - 127 - 122945-01-4
45-11-4
02ovocnářství a včelařstvíH, D7 - 127 - 122945-62-245-01-4
45-11-4
03šlechtitelství a semenářstvíH, D7 -127 - 122945-63-245-01-4
45-11-4
04vinohradnictvíH, D7 - 127 - 122945-61-245-01-4
45-11-4
45-71-2ZahradníkH, D7 - 127 - 122945-71-21. 9. 198745-11-4
Zahradnice45-12-4
64-11-4
45-77-2DrůbežářH, D7 - 127 - 122945-77-21. 9. 198745-02-4
Drůbežářka
45-80-2Chovatel1. 9. 1988
Chovatelka
01chov hospodářských zvířatH, D7 - 127 - 102945-81-245-02-4
02chov koní a jezdectvíH, D7 - 124 - 72945-82-245-02-4
03chov ovcíH, D7 - 127 - 102945-81-245-02-4
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-72-2Zdravotník1. 9. 1987
Zdravotnice
01ošetřovatelské a pečovatelské práceH, D7 - 124 - 72955-01-01
02laboratorní práce a lékárenstvíH, D7 - 124 - 72955-01-4/02
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2AranžérH, D7 - 127 - 12 4)2964-51-21. 9. 198862-12-4
Aranžérka
64-60-2Prodavač1. 9. 1988
Prodavačka
01potravinářské zbožíH, D9 - 175 - 162964-61-264-11-4
02smíšené zbožíH, D9 - 175 - 162964-62-264-11-4
03elektrotechnické zbožíH, D9 - 175-102964-63-264-11-4
04drogistické zbožíH, D9 - 175 - 162964-64-264-11-4
05motorová vozidlaH, D9 - 175 - 162964-65-264-11-4
06stavebniny a řemeslnické potřebyH, D9 - 175-102964-66-264-11-4
07textil a oděvH, D9 - 175 - 162964-67-264-11-4
08obuv a koženou galanteriiH, D9 - 175 - 162964-68-264-11-4
09domácí potřebyH, D9 - 175 - 162964-69-264-11-4
10drobné zbožíH, D9 - 175-102964-71-264-11-4
11hodiny a klenotyH, D9 - 175-102964-72-264-11-4
12nábytek a bytové zařízeníH, D9 - 175-102964-73-264-11-4
64-90-2Kuchař-číšník1. 9. 1988
Kuchařka-servírka
01přípravu jídelH, D9 - 177 - 122964-91-264-21-4
02obsluhuH, D9 - 177 - 122964-92-264-21-4
03pohostinstvíH, D9 - 177 - 122964-93-264-21-4

II. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky a 4 měsíce

21HORNICTVÍ
21-70-2Mechanik důlních provozůH9 - 175-13 5)3403-83-21. 9. 198701-01-4
02-11-4
02-14-4
22HUTNICTVÍ
22-75-2Hutník1. 9. 1988
01výrobu koksuH7 - 126 - 83406-43-202-01-4
02výrobu železných kovůH7 - 126 - 83402-51-202-01-4
02-14-4
03výrobu neželezných kovůH7 - 126-.83404-52-202-01-4
04tváření kovůH7 - 126 - 83401-65-202-01-4
02-14-4
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
2401-2SlévačH7 - 127 - 123403-71-21. 9. 198902-01-4
02-13-4
24-23-2NástrojařH, D7 - 127 - 123403-74-21. 9. 198702-11-4
Nástrojařka02-14-4
24-33-2Obráběč kovů1. 9. 1987
Obráběčka kovů
01univerzální obráběníH, D7 - 127 - 123403-64-202-12-4
02-14-4
02soustruženíH, D7 - 127 - 123403-61-202-12-4
02-14-4
03frézováníH, D7 - 127 - 123403-62-202-12-4
02-14-4
04broušeníH, D7 - 127 - 123403-63-202-12-4
02-14-4
24-34-2Strojní kovářH7 - 127 - 123403-72-21. 9. 198902-13-4
24-35-2Klempíř1. 9. 1989
01strojírenskou výrobuH7 - 127 - 123402-71-202-11-4
02-73-202-14-4
02stavební výrobuH7 - 127 -12 6)3402-72-202-11-4
02-14-4
24-36-2ModelářH, D7 - 127 - 123403-73-21. 9. 198902-11-4
Modelářka02-13-4
24-39-2LakýrníkH, D7 - 127 - 123403-79-21. 9. 198964-01-4
Lakýrnice
24-40-2Optik1. 9. 1988
Optička
01přístrojovou technikuH, D7 - 127 - 123405-86-2/0102-11-4
05-13-4
02brýlovou optikuH, D7 - 127 - 123405-86-2/0202-11-4
05-13-4
24-61-2Mechanik optických přístrojůH, D7 - 127 - 123403-76-21. 9. 198802-11-4
Mechanická optických přístrojů
24-63-2HodinářH, D7 - 124 - 73403-77-21. 9. 198802-11-4
Hodinářka04-03-4
24-64-2Strojní mechanik1. 9. 1989
Strojní mechanička
01stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-81-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02ocelové konstrukceH7 - 127 - 123402-84-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03výrobu a montáž potrubíH7 - 127 - 123402-85-202-11-4
02-14-4
04výrobu a montáž kotlůH7 - 127 - 123402-86-202-11-4
02-14-4
05brýlovou výrobuH, D7 - 127 - 123402-83-202-11-4
02-14-4
06traťové montážeH7 - 127 - 123402-87-202-14-4
02-14-4
04-21-4
V 04-22-4
24-65-2Strojník1. 9. 1988
Strojnice
01vrtné soupravyH7 - 127 - 153401-63-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02hutní druhovýrobu kovůH, D7 - 126 - 103401-78-202-14-4
03energetická zařízeníH, D7 - 127 - 103401-66-202-14-4
04-01-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04výrobu stavebních hmotH, D7 - 127 - 103401-71-202-14-4
05duté skloH7 - 127 - 123401-68-202-14-4
06ploché skloH7 - 127 - 103401-69-202-14-4
07výrobu krmiv a úpravu plodinH, D7 - 127 - 123401-62-202-14-4
08dřevařské polotovaryH, D7 - 127 - 153401-72-202-14-4
09konstrukční deskyH, D7 - 127 - 153401-73-202-14-4
10stavební strojeH7 - 127 - 123401-77-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
11vodohospodářská zařízeníH, D9 - 177 - 123406-42-202-14-4
12tratové strojeH7 - 127 - 123401-77-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
13lodní dopravuH7 - 127 - 123401-67-204-23-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
14výrobu papíruH, D7 - 127 - 123401-74-202-14-4
15zpracováni papíruH, D7 - 127 - 123401-75-202-14-4
16báňské úpravnyH9 - 177 - 123406-44-202-14-4
24-66-2Mechanik opravář1. 9. 1988
Mechanička opravářka
01plynárenská zařízeníH7 - 127 - 123403-16-202-11-4
02-14-4
02stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123403-13-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03požární technikuH, D7 - 127 - 123402-11-4
02-14-4
04lesní stroje a zařízeníH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
05zemědělskou techniku rostlinné výrobyH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
06zemědělskou techniku živočišné výrobyH7 - 127 - 103403-11-202-14-4
02-11-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
07cukrovary a škrobárnyH, D7 - 127 - 123401-76-202-11-4
02-14-4
08renovaci zemědělské techniky a kovářstvíH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
09silniční motorová vozidlaH, D7 - 127 - 103403-17-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
04-22-4
10kolejová vozidlaH7 - 127 - 123403-19-204-22-4
V 04-21-4
02-11-4
02-14-4
11letadlaH7 - 127 - 123403-22-202-11-4
02-14-4
24-67-2Opravář kovů1. 9. 1988
01tepelné zpracováníH7 - 127 - 123403-41-202-13-4
02pokovováníH7 - 127 - 123403-42-202-13-4
24-85-2Rytec kovů1. 9. 1987
Rytkyně kovů
01tiskací a razicí válceH, D7 - 123403-52-202-11-4
02nástroje a znakyH, D7 - 124 - 73403-51-202-11-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26 - 80-2Mechanik1. 9. 1988
Mechanička
01vážící zařízeníH, D7 - 127 - 123403-12-202-11-4
04-03-4
02zdvihací zařízeníH7 - 127 - 103403-18-202-11-4
02-14-4
04-02-4
03chladicí zařízeníH, D7 - 127 - 123403-21-202-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
05elektrotechnikuH, D7 - 127 - 123404-02-4
04-03-4
06měřící přístroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123404-64-204-02-4
04-03-4
07administrativní technikuH, D7 - 127 - 123403-14-202-11-4
02-14-4
04-03-4
26 - 83-2Elektromechanik1. 9. 1989
Elektromechanička
01důlní stroje a zařízeníH7 - 126 - 103404-62-201-01-4
04-02-4
04-03-4
02sdělovací a zabezpečovací zařízeníH, D7 - 126 - 103404-03-4
04-11-4
03rozvodná zařízeníH, D7 - 126 - 103404-63-204-01-4
04-02-4
04-03-4
04stroje a zařízeníH, D7 - 126 - 103404-61-204-02-4
04-03-4
26 - 86-2Mechanik elektronických zařízeníH, D7 - 127 - 103404-81-21. 9. 198704-03-4
Mechanička elektronických zařízení
26 - 89-2Spojový mechanik1. 9. 1988
Spojová mechanička
01sdělovací sítěH7 - 127 - 103404-71-204-03-4
04-11-4
02spojovací zařízeníH, D7 - 127 - 103404-72-204-03-4
04-11-4
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-35-2Keramik1. 9. 1987
Keramička
01porcelán a keramikuH, D9 - 177 - 123405-31-205-01-4
02stavební a žárovzdornou keramikuH, D9 - 177 - 103405-32-205-01-4
03brousící prostředkyH, D9 - 177 - 103405-34-205-01-4
04elektrokeramikuH, D9 - 177 - 103405-33-205-01-4
05modelováníH, D9 - 177 - 123405-36-205-01-4
85-01-4
27-55-2Malíř skla a keramiky1. 9. 1989
Malířka skla a keramiky
01malbu sklaH, D9 - 177 - 123405-41-205-12-4
02malbu a dekoraci keramikyH, D9 - 177 - 123405-42-205-01-4
05-12-4
27-56-2Sklář1. 9. 1987
Sklářka
01duté a lisované skloH7 - 127 - 103405-51-205-11-4
05-52-2
02výrobu foremH7 - 127 - 103405-54-202-13-4
05-11-4
08-01-4
03technická skloH, D7 - 127 - 103405-53-205-11-4
27-57-2Výrobce bižuterie1. 9. 1988
Výrobkyně bižuterie
01skleněnou bižuteriiH, D7 - 127 - 123405-71-205-02-4
02kovovou bižuteriiH, D7 - 127 - 123405-72-205-02-4
27-59-2Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel1. 9. 1988
Výrobkyně ozdobných předmětů a zapínadel
01ozdobné předmětyH, D7 - 127 - 153405-73-205-02-4
02zapínadlaH, D7 - 127 - 123405-74-202-14-4
05-02-4
27-03-2Brusič skla1. 9. 1989
Brusička skla
01zabrušování a obrušováníH, D7 - 127 - 123405-61-205-12-4
02vybrušováníH, D7 - 127 - 123405-62-205-12-4
03rytíH, D7 - 127 - 103405-63-205-12-4
27-94-2Brusič technického a šperkového kameneH, D7 - 127 - 123405-81-21. 9. 198905-12-4
Brusička technického a šperkového kamene
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-61-2Provozní chemik1. 9. 1987
Provozní chemička
01průmyslovou chemiiH, D7 - 127 - 123406-41-206-01-4
02výrobu tuků a kosmetikyH, D7 - 127 - 123406-46-206-01-4
03farmaceutickou výrobuH, D7 - 127 - 123406-48-206-04-4
28-66-2Gumař-plastikář1. 9. 1987
Gumařka-plastikářka
01zpracování kaučukuH, D7 - 127 - 12 7)3406 - 81-206-01-4
06-02-4
02zpracování plastůH, D7 - 127 - 123406 - 81-206-01-4
06-02-4
28-75-2Výrobce a zpracovatel silikátových vlákenH, D9 - 177 - 123406-45-21. 9. 198905-11-4
Výrobkyně a zpracovatelka silikátových vláken06-01-4
07-01-4
28-76-2Chemik prádelen a čistírenH, D7 - 127 - 123406-47-21. 9. 198706-01-4
Chemička prádelen a čistíren64-01-4
28-78-2Biochemik1. 9. 1988
Biochemička
01mlékárenskou výrobuH, D7 - 127 - 103406-71-206-15-4
02výrobu piva a sladuH, D7 - 127 - 103406-72-206-15-4
03lihovarskou výrobu a výrobu vínaH, D7 - 127 - 103406-73-206-15-4
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-70-2KonzervářH, D7 - 127 - 103406-96-21. 9. 198806-15-4
Konzervářka
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-52-2Krejčí1. 9. 1988
Krejčová
01pánské oděvyH, D7 - 127 - 12 8)3407-72-207-02-4
02dámské oděvyH, D7 - 127 - 12 8)3407-71-207-02-4
32ZPRACOVANÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2Brašnář sedlářH, D7 - 127 - 123408-85-21. 9. 198908-13-4
Brašnářka-sedlářka
32-51-2Kožešník1. 9. 1988
Kožešnice
01přípravu kožešinových výrobkůH, D7 - 127 - 103408-51-208-05-4
02šití a opravy kožešinových výrobkůH, D7 - 127 - 103408-52-208-05-4
32-53-2Rukavičkář1. 9. 1988
Rukavičkářka
01střihH, D7 - 127 - 103408-61-208-13-4
02šitíH, D7 - 127 - 153408-62-208-13-4
32-74-2Obuvník1. 9. 1988
Obuvnice
01průmyslovou výrobuH, D7 - 127 - 103408-71-208-12-4
02zakázkovou výrobu a opravyH, D7 - 127 - 103408-12-4
64-01-4
03ortopedickou obuvH, D4 - 77 - 103455-63-255-02-4
08-12-4
04obuvnické polotovaryH, D7 - 127 - 103408-72-208-12-4
33ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-55-2Truhlář1. 9. 1987
Truhlářka
01výrobu nábytku a zařízeníH, D7 - 127 - 123408-21-208-02-4
02stavební truhlářskou výrobH7 - 127 - 123408-22-208-01-4
03zemědělskou výrobuH7 - 127 - 103408-01-4
04průmyslové obrábění dřevaH, D7 - 127 - 123408-81-208-01-4
33-56-2Zpracovatel přírodních pletivH, D7 - 127 - 103408-31-21. 9. 193964-01-4
Zpracovatelka přírodních pletiv08-32-2
33-59-2BednářH7 - 127 - 10341. 9. 198708-01-4
33-64-2Rámař-pozlacovačH, D9 - 177 - 123485-61-21. 9. 198808-01-4
Rámařka-pozlacovačka
33-67-2Výrobce sportovních potřebH, D7 - 127 - 10341. 9. 1989není stanoveno
Výrobkyně sportovních potřeb
33-68-2Mechanik hudebních nástrojů1. 9. 1988
Mechanička hudebních nástrojů
01akordeony a foukací harmonikyH, D7 - 127 - 123408-41-2není stanoveno
02klávesové nástrojeH, D7 - 127 - 123408-43-2není stanoveno
03strunné nástrojeH, D7 - 127 - 123408-44-2není stanoveno
33-69-2Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů1. 9. 1988
Mechanička dechových a bicích hudebních nástrojů
01bicí nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
02jazýčkové a retné nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
03nátrubkové nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
04strojivaH, D7 - 127 - 1234není stanoveno
33-70-2ČalouníkH, D7 - 127 - 123408-83-21. 9. 198908-02-4
Čalounice
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-68-2RazítkářH, D9 - 174 - 73408-84-21. 9. 198964-01-4
Razítkářka
34-70-2Tiskař na maloofsetových strojíchH, D7 - 127 - 103406 - 85-21. 9. 198706-17-4
Tiskařka na maloofsetových strojích
31-72-2Lijec v polygrafiiH4 - 74 - 73406 - 86-21. 9. 198706-17-4
34-92-2Filmový laborantH, D4 - 77 - 103406 - 84-21. 9. 198864-02-4
Filmová laborantka
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-61-2ZedníkH7 - 127 - 123409-71-21. 9. 198709-01-4
36-63-2TesařH7 - 124 - 73409-72-21. 9. 198708-01-4
09-01-4
36-64-2ŽelezobetonářH7 - 127 - 103409-31-21. 9. 198809-01-4
09-32-2
36-65-2ŠtukatérH7 - 124 - 73485-51-21. 9. 198909-01-4
85-01-4
36-66-2Voďař-meliorátorH9 - 177 - 103409-73-21. 9. 198909-01-4
09-02-4
36-72-2KameníkH7 - 127 - 103409-41-21. 9. 198964-01-4
85-01-4
36-74-2Dlaždič-cestářH7 - 127 - 123409-75-21. 9. 198809-01-4
36-75-2Malíř1. 9. 1989
01interiéryH7 - 127 - 103409-62-264-01-4
02stavební výrobuH7 - 127 - 103409-61-264-01-4
36-76-2IzolatérH7 - 124 - 73409-76-21. 9. 198809-01-4
36-77-2PokrývačH7 - 124 - 7 6)3409-77-21. 9. 198709-01-4
36-78-2InstalatérH7 - 124 - 73409-78-21. 9. 198809-01-4
02-11-4
02-14-4
36-79-2SklenářH, D7 - 127 - 103409-51-21. 9. 198964-01-4
Sklenářka
36 - 80-2PodlahářH7 - 124 - 73409-79-21-9. 198909-01-4
36 - 88-2KominíkH9 - 177 - 10 6)3409-81-21. 9. 198864-01-4
37DOPRAVA A POSTY
37-62-2ŽelezničářH, D7 - 127 - 123404-86-21. 9. 198704-21-4
Železničářka
37-63-2Manipulant poštovního provozu a přepravyH, D7 - 127 - 103404-85-21. 9. 198704-16-4
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyH9 - 177 - 103445-75-21. 9. 198745-21-4
45-76-2Mechanizátor rostlinné výrobyH7 - 127 - 103401-61-21. 9. 198702-14-4
45-01-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-78-2RybářH7 - 124 - 73445-78-21. 9. 198945-02-4
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-60-2Protetik1. 9. 1988
Protetička
01mechanikuH, D4 - 77 - 103455-61-255-02-4
02bandážeH, D4 - 77 - 103455-62-255-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-52-2FotografH, D9 - 177 - 123464-52-21. 9. 19886402-4
Fotografka
64-53-2Knihař1. 9. 1989
Knihařka
01ruční výrobuH, D7 - 124 - 73464-53-206-17-4
02průmyslovou výrobuH, D7 - 127 - 123464-53-206-17-4
64-56-2KadeřníkH, D9 - 177 - 103464-56-21. 9. 198764-26-4
Kadeřnice85-02-4
64-80-2Operátor skladování1. 9. 1988
Operátorka skladování
01hutní a strojírenské výrobkyH, D7 - 126 - 103464-81-202-11-4
64-11-4
02obchodH, D7 - 126 - 103464-83-264-11-4
85UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-45-2Zlatník a klenotníkH, D9 - 177 - 103485-45-21. 9. 198805-02-4
Zlatnice a klenotnice85-01-4
85-71-2Ruční vyšívačkaD4 - 74 - 73485-71-21. 9. 198907-02-4
85-01-4
85-72-2Ruční krajkářkaD4 - 74 - 73485-72-21. 9. 198907-01-4
85-01-4

III. Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 2 roky

KódUčební úborSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Určen pro hochy - H
dívky - D
Počet žáků na 1 mistra odborné výchovyDélka přípravného období v měsícíchKód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisůUčební obor bude zaveden počínaje 1. ročníkem odKód příslušného tříletého učebního oboru
1. r.2. r.
123456789
21HORNICTVÍ
21-72-2Povrchové dobýváníH7 - 127 - 121701-56-21. 9. 1989není stanoven
22HUTNICTVÍ
22-76-2Hutní výrobaH, D7 - 126 - 101702-61-21. 9. 198822-75-2
24-65-2/01
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
21-75-2Provoz energetických výrobenH7 - 127 - 101703-81-21. 9. 198724-65-2/03
24-76-2Stavba rozvodných zařízeníH7 - 127 - 101703-82-21. 9. 198926-83-2/03
24-77-2Obrábění kovůH, D7 - 127 - 121703-85-2/011. 9. 198824-33-2
24-78-2Strojírenská výrobaH, D7 - 127 - 121703-85-2/021. 9. 198824-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2Povrchová úpravaH, D7 - 127 - 121703-85-2/031. 9. 198824-67-2
24-80-2Slévárenská výrobaH7 - 127 - 121703iio-2/041. 9. 198924-01-2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-2Elektrotechnická výrobaH, D7 - 127 - 121704-88-21. 9. 198726 - 83-2/04
26 - 86-2
26-93-2Spojové montáže a opravyH, D7 - 127 - 101704-89-21. 9. 198826 - 89-2
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-2Keramická výrobaH, D7 - 127 - 121705-84-21. 9. 198727-35-2
27-82-2Sklářská výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-21. 9. 198727-56-2
27-83-2
27-88-2Bižutérní výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2/031. 9. 198827-57-2
27-89-2Výroba stavebních hmotH, D4 - 74 - 71705-89-21. 9. 198824-65-2/04
27-90-2Výroba vánočních ozdobH, D4 - 74 - 7171. 9. 198727-57-2
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-2Výroba umělých květinH, D4 - 74 - 7171. 9. 198727-35-2/01
28-84-2Gumárenská a plastikářská výrobaH, D7 - 127 - 121706 - 83-21. 9. 198728-66-2
28-85-2Chemická výroba,H, D7 - 127 - 121728-85-21. 9. 198828-61-2
28-92-2Zpracování papíruH, D7 - 127 - 121728-92-21. 9. 198824-65-2/15
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-2Potravinářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-97-21. 9. 198828-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-2
29-68-2
29-70-2
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-2Výroba konfekceH, D9 - 177 - 121707-85-21. 9. 198731-52-2
31-85-2
31-79-2Textilní výrobaH, D7 - 127 - 121707-88-21. 9. 198731-46-2/01
32ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-2Výroba obuviH, D7 - 127 - 121708-89-2/011. 9. 198932-72-2
32-74-2
32-83-2Výroba kožené galanterieH, D7 - 127 - 121708-89-2/021. 9. 198932-50-2
32-53-2
32-84-2Kožešnická výrobaH, D7 - 127 - 121708-89-2/031. 9. 198932-51-2
33ZPRACOVÁNI DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-82-2Košíkářská výrobaH, D7 - 124 - 71708-88-21. 9. 198933-56-2
33-83-2Zpracování dřevaH, D7 - 127 - 121708-87-21. 9. 198933-55-2
33-84-2Čalounická výrobaH, D7 - 127 - 121708-87-2/031. 9. 198933-70-2
33-85-2Výroba kancelářských potřebH, D7 - 127 - 12171. 9. 1988není stanoveno
34POLYGRAFIE A ZPRACOVANÍ FILMU
34-90-2Polygrafická výrobaH, D7 - 124 - 71706-82-21. 9. 198734-70-2
64-53-2
34-94-2Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, D4 - 77 - 121734-94-21. 9. 198728-66-2/02
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36 - 86-2Stavební výrobaH7 - 127 - 121709-82-21. 9. 198736-61-2
36-64-2
36 - 87-2Kominické služby 9)H4 - 74 - 7171. 9. 198836-88-2
37DOPRAVA A POSTY
37-72-2DopravaH7 - 127 - 121704-91-21. 9. 198826 - 83-2/02
37-62-2
37-73-2Spojový provozH, D7 - 127 - 101704-87-21. 9. 198837-63-2
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-2Zemědělská výrobaH, D7 - 127 - 121745-72-21. 9. 198745-76-2
45-80-2
45-79-2Lesní výrobaH, D9 - 177 - 121745-79-21. 9. 198845-75-2
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-73-2Farmaceutická výrobaH, D7 - 127 - 121755-71-2/021. 9. 198828-61-2/02
55-74-2Ortopedická výrobaH, D7 - 124 - 7171. 9. 198955-60-2
32-74-2/03
55-75-2Brýlová optikaH, D7 - 127 - 121755-71-2/011. 9. 198824-64-2/05
24-40-2/02
55-93-2Provoz zdravotnických zařízeníH, D7 - 127 - 101755-93-21. 9. 198755-72-2
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2Technickoadministrativní práceD4 - 74 - 7171. 9. 1988není stanoveno
64-48-2Příprava vstupních dat pro číslicové počítačeH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987není stanoveno
64-49-2Technické služby v autoservisuH7 - 107 - 101764-57-2/011. 9. 198924-66-2/09
64-50-2Provoz prádelen a čistírenH, D7 - 107 - 101764-57-2-021. 9. 198928-76-2
64-54-2Provoz společného stravováníH, D9 - 177 - 101764-59-2/031. 9. 198864-90-2
64-55-2Zpracování technické dokumentaceH, D7 - 124 - 7171. 9. 1987není stanoveno
64-57-2Laboratorní práce ve fotografiiH, D7 - 107 - 101764-57-2/031. 9. 198964-52-2
64-59-2Obchodní provozH, D9 - 177 - 101764-59-2/011. 9. 198664-60-2

IV. Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, se zvlášť upravenými učebními plány

KódSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistru odborné výchovy Délka přípravného období v měsícíchKód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisůUčební obor bude zaveden počínaje 1. ročníkem od
1. r.2. r.
12345678
A - učební obory, jejichž denní studium trvá 3 roky
21HORNICTVÍ
21-71-0Důlní provozH7 - 127 - 122901-54-2 (11)1. 9. 1989
B - učební obory, jejichž denní studium trvá 2 roky
21HORNICTVÍ
21-72-0Povrchové dobýváníH7 - 127 - 121701-56-2 (12)1. 9. 1989
22HUTNICTVÍ
22-76-0Hutní výrobaH, D8 - 106 - 101702-61-2 (15)1. 9. 1988
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-75-0Provoz energetických výrobenH7 - 127 - 101703-81-2 (18)1. 9. 1987
24-76-0Stavba rozvodných zařízeníH7 - 127 - 101703-82-2 (19)1. 9. 1989
24-77-0Obrábění kovůH, D7 - 127 - 121703-85-2 (22)1. 9. 1988
24-78-0Strojírenská výrobaH, D7 - 127 - 121703-85-2 (23)1. 9. 1988
24-79-0Povrchová úpravaH, D7 - 127 - 121703-85-2 (24)1. 9. 1988
24-80-0Slévárenská výrobaH7 - 127 - 121703-85-2 (25)1. 9. 1989
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-0Elektrotechnická výrobaH, D7 - 127 - 121704-88-2 (29)1. 9. 1987
26-93-0Spojové montáže a opravyH, D7 - 127 - 101704-89-2 (31)1. 9. 1988
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-0Keramická výrobaH, D7 - 127 - 121705-84-2 (36)1. 9. 1987
27-82-0Sklářská výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2 (37)1. 9. 1987
(38)
27-88-0Bižuterní výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2 (39)1. 9. 1988
27-89-0Výroba stavebních hmotH, D4 - 74 - 71705-89-2 (41)1. 9. 1988
27-90-0Výroba vánočních ozdobH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-0Výroba umělých květinH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987
28-84-0Gumárenská a plastikářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-83-2 (48)1. 9. 1987
28-85-0Chemická výrobaH, D7 - 127 - 121728-85-2 (51)1. 9. 1988
(52)
(53)
28-92-0Zpracování papíruH, D7 - 127 - 121728-92-2 (54)1. 9. 1983
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-0Potravinářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-97-2 (59)1. 9. 1988
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-0Výroba konfekceH, D9 - 177 - 121707-85-2 (67)1. 9. 1987
31-79-0Textilní výrobaH, D7 - 127 - 121707-88-2 (68)1. 9. 1987
(69)
(70)
(71)
(72)
32ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0Výroba obuviH, D7 - 127 - 121708-89-2 (77)1. 9. 1989
32-83-0Výroba kožené galanterieH, D7 - 127 - 121708-89-2 (78)1. 9. 1989
32-84-0Kožešnická výrobaH, D7 - 127 - 121708-89-2 (79)1. 9. 1989
33ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJE
33-82-0Košíkářská výrobaH, D7 - 124 - 71708-88-2 (76)1. 9. 1989
33-83-0Zpracování dřevaH, D7 - 127 - 121708-87-2 (73)1. 9. 1989
(74)
33-84-0Čalounická výrobaH, D7 - 127 - 121708-87-2 (75)1. 9. 1989
33-85-0Výroba kancelářských potřebH, D7 - 127 - 12171. 9. 1988
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-90-0Polygrafická výrobaH, D7 - 124 - 71706-82-2 (45)1. 9. 1987
(46)
(47)
3494-0Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, D4 - 77 - 121734-94-2 (56)1. 9. 1987
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36 - 86-0Stavební výrobaH7 - 127 - 121709-82-2 (83)1. 9.1987
37DOPRAVA A POSTY
37-72-0DopravaH7 - 127 - 121704-91-2 (32)1. 9.1988
(33)
37-73-0Spojový provozH, D7 - 127 - 101704-87-2 (28)1. 9.1988
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-0Zemědělská výrobaH, D7 - 127 - 121745-72-2 (84)1. 9. 1987
45-79-0Lesní výrobaH, D9 - 177 - 121745-79-2 (85)1. 9. 1988
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-74-0Ortopedická výrobaH, D7 - 124 - 7171. 9. 1989
55-93-0Provoz zdravotnických zařízeníH, D7 - 127 - 101755-93-2 (88)1. 9. 1987
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0Technické služby v autoservisuH7 - 107 - 101764-57-2 (89)1. 9. 1989
64-50-0Provoz prádelen a čistírenH, D7 - 107 - 101764-57-2 (90)1. 9. 1989
64-54-0Provoz společného stravováníH, D9 - 177 - 101764-59-2 (96)1. 9. 1988
64-59-0Obchodní provozH, D9 - 177 - 101764-59-2 (94)1. 9. 1988
(95)

Poznámky pod čarou

1) Ve skupině studijních oborů 85 se uvádí kód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů.

2) Při práci se zákazníkem 4-6 žáků n a jednoho mistra odborné výchovy.

3) Rozumí se studijní obor podle oddílu D, který obsahově navazuje na učební obor. Pro vojenská střední odborná
učiliště se sloupec 9 rozšiřuje o studijní obory označené "V".

4) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 5 - 10 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

5) V učebním oboru mechanik důlních provozů je na jednoho mistra odborné výchovy až 30 žáků, jestliže jsou přidělováni kádrovým dělníkům na soustředěných pracovištích.

6) V 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy.

7) V blocích učiva pro vulkanizaci je 4 - 6 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

8) V průmyslové výrobě ve 3. ročníku až 15 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

9) Pouze studium při zaměstnání.

Přesunout nahoru