Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě

Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

75

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 12. srpna 1987,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. a) částka "11 520 Kčs" se nahrazuje částkou "12 000 Kčs".

2. V § 8 odst. 2 písm. c) částka "11 400 Kčs" se nahrazuje částkou "12 000 Kčs".

3. V § 8 odst. 2 písm. d) částka "19 200 Kčs" se nahrazuje částkou "20 400 Kčs".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Ministr:

Ing. Jíra v. r.

Přesunout nahoru