Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku

Částka 12/1987
Platnost od 29.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. června 1987

o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů a s příslušnými ústředními orgány podle § 16 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 se vypouští.

2. Dosavadní § 3 se označuje jako § 2 a věta pod § 2 zní:

"K § 2 odst. 3 zákona".

3. § 3 zní:

"§ 3

K § 5 odst. 1 zákona

Mateřský příspěvek do dvou nebo tří let věku dítěte náleží i v případech, jestliže v době od porodu tohoto dítěte do dne přiznání mateřského příspěvku na toto dítě další dítě [§ 2 odst. 2 písm. a) zákona] zemřelo, ukončilo povinnou školní docházku nebo přípravu na budoucí povolání, dosáhlo 26 let věku, přestalo být invalidní nebo odpadla potřeba stálé péče o ně.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Ministr:

M. Boďa v. r.

Přesunout nahoru