Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1987 Sb.Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Částka 12/1987
Platnost od 29.06.1987
Účinnost od 01.10.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

ZÁKON

ze dne 23. června 1987

o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, zákona č. 116/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 56/1984 Sb., o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, a zákona č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 42 odst. 1 a 2 a v § 45 odst. 2 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 Kčs" a částka "1 600 Kčs" částkou "1 700 Kčs".

2. V § 60a odst. 1 a 2 se částka "1 050 Kčs" nahrazuje částkou "1 100 Kčs" a částka "1 700 Kčs" částkou "1 800 Kčs".

3. V § 159 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 Kčs" a částka "1 600 Kčs" částkou "1 700 Kčs".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. I bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální a rodičů a sourozenců, které nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. I, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru