Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům

Částka 10/1987
Platnost od 15.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 7. května 1987

o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 7 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 14/1973 Sb., o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům:


§ 1

Půjčky se státním příspěvkem mladým manželům (dále jen "půjčky") lze poskytovat do částky 50 000 Kčs; úhrn půjček na pořízení bytu a na zařízení bytu nesmí tuto částku převyšovat. 1)

§ 2

Doba splatnosti půjček činí nejvýše patnáct let. Státní spořitelna, která poskytla půjčky (půjčku), může na žádost manželů (občana) při narození každého dítěte, k němuž došlo po uzavření smlouvy o půjčce, povolit odklad splácení až na dobu jednoho roku, a to i když se tím prodlouží patnáctiletá doba splatnosti. 2)

§ 3

Součet průměrných čistých měsíčních příjmů z pracovního poměru nebo poměru obdobného tomuto poměru, z jiné výdělečné činnosti pravidelně konané, z pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu, peněžitých dávek nemocenského pojištění nahrazujících mzdu, invalidních a částečně invalidních důchodů a studentských stipendií obou manželů nesmí překročit v kalendářním roce předcházejícím uzavření smlouvy o půjčce 6 000 Kčs. 3)

§ 4

Manželé nebo občan, kteří uzavřeli smlouvu o půjčce před nabytím účinnosti tohoto nařízení a splňují podmínky pro poskytnutí půjček podle § 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 14/1973 Sb., upravené § 3 tohoto nařízení, mohou uzavřít další smlouvu o půjčce; úhrn všech poskytnutých půjček nesmí přitom přesáhnout částku 50 000 Kčs. 1) Doba splatnosti u této nově poskytnuté půjčky činí nejvýše patnáct let. 2)


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 14/1973 Sb.

2) § 3 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 14/1973 Sb.

3) § 2 odst. 1 písm. d) zákonného opatření Federálního shromáždění č. 14/1973 Sb.

Přesunout nahoru