Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 39/1987 Sb.Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)

Částka 9/1987
Platnost od 25.05.1987
Účinnost od 25.05.1987
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

ZMĚNA ZÁSAD

vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)

V souladu s úpravami harmonogramu plánovacích prací k vypracování návrhu státního plánu na rok 1988 na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 29. ledna 1987 č. 14 a se souhlasem sekretariátu Ústřední rady odborů se v části I. Zásad vypouští zpracování návrhu plánů s tím, že stanovený postup v jednotlivých bodech zůstává v platnosti pro vypracování hospodářského plánu. Stanoviska odborových orgánů se zpracovávají k úrovni zabezpečení vypracovaných hospodářských plánů na rok 1988 z hlediska naplňování cílů 8. pětiletky. Současně se provádí změna v části II.

Část II

"11. Vstřícné plánování se organizuje jako zprogresívnění prováděcího státního plánu na příslušný rok v ročních hospodářských plánech organizací a orgánů středního článku řízení do termínu jejich potvrzení nadřízeným stupněm řízení (zpravidla prosinec předcházejícího roku).".

Podle této úpravy se postupuje již při rozpracování státního prováděcího plánu na rok 1988 i v dalších letech 8. pětiletky.

Přesunout nahoru