Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici

Částka 8/1987
Platnost od 30.04.1987
Účinnost od 01.07.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 22. dubna 1987

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").

(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".

(2) Na rubu stokoruny je vyobrazen dobový parní čerpací důlní Hellův stroj, předchůdce Wattova parního stroje. Při okraji je neuzavřený opis "BANÍCKA AKADÉMIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI". Vpravo uprostřed jsou ve dvou řádcích letopočty "1762" a "1987", pod nimi je znak města Banská Štiavnica.

(3) Autorem návrhu stokoruny je Drahomír Zobek. Iniciály jeho jména "DZ" jsou umístěny na rubu vlevo uprostřed.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Ministr:

Ing. Žák v. r.


Pamětní stříbrná stokoruna

Obrázek - Pamětní stříbrná stokoruna

Obrázek - Pamětní stříbrná stokoruna

Přesunout nahoru