Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 20/1987 Sb.Zákon České národní rady o státní památkové péči

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem.

Poslední změna: 01.08.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Nařízení vlády prohlašuje vybrané poutní areály za kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.02.2018 pod číslem 23/2018 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o ochraně památkového fondu)

Hlavním cílem nového zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem. Na nový zákon o ochraně památkového fondu by měly být navázány daňové předpisy.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Nově se doplňuje soubor národních kulturních památek o prohlášení 20 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.03.2017 pod číslem 69/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Technická novela, která stanoví v § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, formu pro prohlašování území za památkové zóny, a upraví dosavadní akty v přechodném ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.04.2016 pod číslem 127/2016 Sb. s účinností od 10.05.2016

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Ministerstvo kultury vybralo devět mimořádně významných movitých kulturních památek, které by měly být prohlášeny za národní kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.07.2015 pod číslem 182/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016