Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 20/1987 Sb.Zákon České národní rady o státní památkové péči

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
17 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 20/1987 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Cílem předkládaného návrhu je zvýšit horní hranici za porušení zákona o státní památkové péči, protože se současná hladina maximální výše peněžitých sankcí jeví jako nedostatečná.

Poslední změna: 08.10.2020 (Předloženo Senátu)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

Nařízením vlády se soubor sedmi kulturních památek prohlašuje za národní kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 289/2019 Sb. s účinností od 23.11.2019
Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem.

Návrh neprošel 04.11.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Cílem nařízení vlády je prohlášení vybrané kulturní památky za národní kulturní památku – konkrétně Usedlosti Bertramka.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.02.2019 pod číslem 33/2019 Sb. s účinností od 27.02.2019
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Nařízení vlády prohlašuje vybrané poutní areály za kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.02.2018 pod číslem 23/2018 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně s léčebně-terapeutickou krajinou za památkové rezervace

Nařízení vlády prohlašuje mimořádně hodnotná území lázeňských měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně včetně jejich léčebně-terapeutické krajiny za památkové rezervace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2017 pod číslem 430/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o ochraně památkového fondu)

Hlavním cílem nového zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem. Na nový zákon o ochraně památkového fondu by měly být navázány daňové předpisy.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Nově se doplňuje soubor národních kulturních památek o prohlášení 20 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2017 pod číslem 69/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Technická novela, která stanoví v § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, formu pro prohlašování území za památkové zóny, a upraví dosavadní akty v přechodném ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.04.2016 pod číslem 127/2016 Sb. s účinností od 10.05.2016
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Ministerstvo kultury vybralo devět mimořádně významných movitých kulturních památek, které by měly být prohlášeny za národní kulturní památky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.07.2015 pod číslem 182/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016