Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 107/1987 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

Částka 24/1987
Platnost od 23.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1987

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 165 325 600 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 165 325 600 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočturepubliky jsou obsaženy finančnívztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 24 134 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 24 230 900 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Kempný v. r.

Adamec v. r.


Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 107/1987 Sb.

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

PříjmyKčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství55 651 354
v tom:z hospodářství49 700 351
z vědy a techniky135 225
z peněžních a technických služeb4 252 759
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo1 269 019
z obrany a bezpečnosti294 000
Daně od obyvatelstva a poplatky25 256 000
Ostatní příjmy2 075 946
Dotace ze státního rozpočtu federace82 342 300
Úhrn 165 325 600
VýdajeKčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací116 960 700
v tom: na hospodářství35 668 000
na vědu a techniku2 614 060
na peněžní a technické služby2 792 458
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo70 124 461
na obranu a bezpečnost4 252 700
na správu1 509 021
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů24 134 000
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů24 230 900
Úhrn 165 325 600

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 107/1987 Sb.

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové dotace (v tis. Kčs) Účelové subvence (v tis. Kčs)
Národní výbor hlavního města Prahy 5 298 900 7 724 000
Středočeský 1 926 200 1 758 400
Jihočeský 1 631 400 1 590 700
Západočeský 2 510 300 1 544 800
Severočeský 4 057 600 3 543 000
Východočeský 1 724 200 1 691 900
Jihomoravský 2 508 600 3 053 700
Severomoravský 4 476 800 3 324 400
Úhrn 24 134 000 24 230 900
Přesunout nahoru