Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Částka 4/1987
Platnost od 10.03.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.02.1998 (1/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 11. února 1987

o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro území České socialistické republiky závaznost Československého lékopisu - čtvrtého vydání (dále jen "lékopis"). 1)

§ 2

(1) Lékopis je závazný pro organizace a odborné pracovníky podílející se na přípravě, výrobě, kontrole, hodnocení, uchovávání, předpisování a vydávání léčiv a zdravotnických potřeb uvedených v lékopisu. Tito pracovníci, jimiž jsou farmaceuti, lékaři, veterinární lékaři, chemici, biochemici, pracovníci útvarů řízení jakosti, farmaceutičtí a jiní laboranti, jsou povinni, pokud je toho třeba pro řádný výkon jejich činnosti nebo povolání, znát obsah lékopisu a řídit se jím.

(2) Lékopis je uložen na krajských, okresních a městských národních výborech, v ústavech národního zdraví a v dalších organizacích, pro které je závazný.

(3) Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky může v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení lékopisu; pokud jde o léčiva a jiné látky k veterinárním účelům, činí tak v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky.


§ 3

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 82/1969 Sb., o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 24/1976 Sb., o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Lékopis společně vydávají ministerstvo zdravotnictví ČSR a ministerstvo zdravotnictví SSR ve Zdravotnickém nakladatelství.

Přesunout nahoru