Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Částka 1/1987
Platnost od 16.01.1987
Účinnost od 01.03.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 17. prosince 1986,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


Článek I

Ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, se vypouští.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.


Ministr: Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Přesunout nahoru