Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c7/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1986
Platnost od 25.04.1986
Účinnost od 25.04.1986
Zrušeno k 01.06.2004 (277/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 21 odst. 1, 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 27. 11. 1985 čj. LP 3-265-8.10.85/Pa pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají.

Směrnice upravují posuzování zdravotní způsobilosti řidičů a stanoví podmínky této způsobilosti.

Směrnice jsou uveřejněny v Ústředním věstníku ČSR a přetištěny v částce 5-6/1986 Věstníku MZ ČSR. Lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru