Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c5/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1986
Platnost od 15.03.1986
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Svazu družstevních rolníků Československé socialistické republiky a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství podle § 59 odst. 1 zákona č. 122/1975 Sb., a zemědělském družstevnictví, a podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 29. prosince 1985 čj. FM 01-2115/85 o poskytování ročních odměn vedoucím funkcionářům a některým vedoucím odborným pracovníkům v jednotných zemědělských družstvech.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986. Stanoví se v něm zaměření a základní ukazatele osobní hmotné zainteresovanosti vedoucích funkcionářů a některých vedoucích odborných pracovníků v souladu s opatřeními přijatými ke zdokonalení plánovitého řízení zemědělství pro 8. pětiletku.

Tímto výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 30. 12. 1981 čj. FM 01-1421/81 o usměrňování osobní hmotné zainteresovanosti některých vedoucích funkcionářů a některých odborných vedoucích pracovníků v jednotných zemědělských družstvech.

Výnos je zveřejněn ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik a lze do něj nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a na okresních a krajských zemědělských správách.

Přesunout nahoru