Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1986
Platnost od 15.03.1986
Účinnost od 01.11.1985
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství a ústředním výborem Svazu družstevních rolníku podle § 59 odst. 1 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 95 zákoníku práce výnos ze dne 31. října 1985 čj. FM 01-1722/85 o odměňování členů a pracovníků vykonávajících technickohospodářské funkce v jednotných zemedělských družstvech.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1985. Upravuje odměňování členů a pracovníků, kteří vykonávají technickohospodářské funkce v JZD. Nevztahuje se na členy vykonávající obchodně provozní funkce v ubytovacích a stravovacích zařízeních a v maloobchodních prodejnách družstev.

Tímto výnosem byl zrušen výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 11. 12. 1981 čj. FM 01-1420/81 o odměňování členů a pracovníků vykonávajících technickohospodářské funkce v JZD ve znění výnosu federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 1. února 1984 čj. FM 01-156/84.

Výnos je zveřejněn jako samostatná publikace a lze do něj nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a na okresních a krajských zemědělských správách.

Přesunout nahoru