Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c5/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1986
Platnost od 15.03.1986
Účinnost od 01.04.1986
Zrušeno k 01.04.1997 (13/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 24 písm. c) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v úplném znění vyhlášeném pod č. 55/1984 Sb. výnos ze dne 18. února 1986 čj. 8.013/1986-0 25 o údržbě dálnic, silnic a místních komunikací.

Tímto výnosem se zrušují Směrnice ministerstva dopravy České socialistické republiky pro zimní údržbu silnic ze dne 13. 8. 1970 reg. v částce 29/1970 Sb. a výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o zimní údržbě pozemních komunikací ze dne 11. 11. 1976, reg. v částce 29/1976 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1986, je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 7/1986 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy v odboru pozemních komunikací.

Přesunout nahoru