Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c4/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 1. 1986 č. 360/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Hrdzavá“. Jej účelom je ochrana prirodzených skalných a lesných spoločenstiev so zriedkavými druhmi flóry a fauny v Spišsko-gemerskom krase dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Muránska planina v Revúcej, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Rožňave. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru