Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednýmí orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 1. 1986 č. 458/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Vihorlat“. Jej účelom je ochrana prirodzených lesných a nelesných spoločenstiev s výskytom teplomilných a význačných horských druhov rastlín vo Vihorlatských vrchoch dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1983.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránených krajinných oblastí Východné Karpaty a Vihorlat v Humennom, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na okresných národných výboroch v Humennom a Michalovciach. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru