Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o22/c4/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 1. 1986 č. 477/1986-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Modrokamenská lesostep“. Jej účelom je ochrana prirodzených teplomilných lesostepných a lesných spoločenstiev v Krupinskej planine dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore vo Velkom Krtíši. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru