Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c27/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.07.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s Českým úřadem geodetickým a kartografickým a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos čj. 4800/1986 o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech.

Výnosem se upravuje vedení důlně měřické dokumentace na hlubinných dolech v organizacích podléhajících zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987 a bude publikován v Ústředním věstníku ročník 1987, do nějž lze nahlédnout na Českém báňském úřadě a obvodních báňských úřadech.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. j. 4800/1986 ze dne 6. listopadu 1986 o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech (reg. v částce 27/1986 Sb. a uveřejněný v částce 1/1987 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Přesunout nahoru