Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c27/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií smernice z 15. októbra 1986 č. 1688/86-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov.

Smernice upravujú povinnosti organizácií pri zostavovaní a predkladaní republikového štatistického výkazu Real/S 15-01 za výrobné podniky (národné podniky, koncernové podniky a odštepné závody priamo riadené výrobnými hospodárskymi jednotkami), ktoré majú sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky a za ktoré sa zostavuje a predkladá štátny štatistický výkaz Real 13-04 o inovácii a kvalite priemyselných výrobkov.

Smernicami sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úřadu č. 1772/1.980-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov.

Smernice nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1987. Republikový štatistický výkaz Real/S 15-01 o obmene výrobkov sa predloží podľa týchto smerníc prvýkrát za rok 1986.

Smernice sa uverejňujú v edícii „Smernice a pokyny čs. štatistiky“. Možno do nich nahliadnuť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru