Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c27/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 104 ods. 1 a § 105 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení zákona č. 134/1982 Zb. (úplné znenie č. 72/1983 Zb.) úpravu z 20. 10. 1986 č. 4135/85-50, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pra štátne notárstva.

Upravuje sa ňou postup štátnych notárstiev pri vybavovaní jednotlivých druhov agendy a výkon kancelárskych prác na štátnom notárstve.

Touto úpravou sa zrušuje inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SSR č. 216/64-L z 25.2.1964, ktorou sa vydáva spravovací poriadok pre štátne notárstva, uverejnená v čiastke 29/1964 Zb.

Úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1987 a bude uverejnená v Zbierke inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky. Možno do nej nazrieť na každom štátnom notárstve v Slovenskej socialistickej republike.

Přesunout nahoru