Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.10.1986
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 29. srpna 1986 čj. 431-1112-26.5.1986 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče.

Tento výnos se vztahuje na provozní pracovníky ve stravovacích provozech, kteří pracují v zařízeních sociální péče a na tato zařízení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1986. Byl jím zrušen výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 30. prosince 1977 čj. 242-1405-21.12.1977 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeníních sociální péče (reg. v částce 3/1978 Sb.)

Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, mimořádná částka 2/1986 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru