Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c25/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1986
Platnost od 19.12.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 30. října 1986 č. 289 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1986/1987 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 20. listopadu 1986 č. 1/86 o zrušení povinnosti účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkami hnědého prachového uhlí ve čtvrtém čtvrtletí roku 1986 a v roce 1987.

Tímto výnosem se zrušuje povinnost účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkami hnědého prachového uhlí ve čtvrtém čtvrtletí roku 1986 a v roce 1987, které by měli dodavatelé platit podle § 204 hospodářského zákoníku, pokud jejich neplněním nebyly odběratelům způsobeny škody ve výrobě. Zrušení penále se nevztahuje na dodávky pro tržní fondy a pro organizace resortů zemědělství a výživy ČSR a SSR a na případy, kdy bylo penále již zaplaceno nebo kdy o něm rozhodl orgán hospodářské arbitráže.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace a lze do něj nahlédnout u všech krajských státních arbitráží, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu, u Státní arbitráže pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu, u Státní arbitráže České socialistické republiky, u Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a u Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

Přesunout nahoru