Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c25/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1986
Platnost od 19.12.1986
Účinnost od 01.10.1986
Zrušeno k 01.07.1988 (o7/c26/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 22. září 1986 o odchylném uplatňování některých mzdových forem.

Výnos se vztahuje na obchodně provozní pracovníky, technickohospodářské pracovníky a dělníky, kteří pracují v provozních jednotkách v kolektivu s obchodně provozními pracovníky a na provozní pracovníky velkoobchodních skladů, kteří pracují v obchodních organizacích přímo řízených ministerstvem obchodu České socialistické republiky nebo v obchodních organizacích řízenými národními výbory České socialistické republiky.

Výnos obsahuje úpravu výjimek ze mzdových obecně závazných právních předpisů platných ve všech oblastech národního hospodářství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1986 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky v částce 10/1986 pod poř. č. 16.

Dnem 30. září 1986 pozbyly platností tyto předpisy:

1. Výnos MO ČSR č. 2/1985 Věstníku MO ČSR, o výjimkách při uplatňování mzdových forem (reg.) - částka 10/1985 Sb.

2. Směrnice MO ČSR č. 10/1982 Věstníku MO ČSR, pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg.) - částka 17/1982 Sb.

3. Směrnice MO ČSR č. 7/1984 Věstníku MO ČSR pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům - s výjimkou ustanovení § 8 odst. 6 a přílohy směrnice - (reg.) - částka 31/1984 Sb.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru