Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c24/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1986
Platnost od 28.11.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Středočeský krajský národní výbor

vydal usnesením ze dne 26. září 1986 č. 7 podle § 24a odst. 1 zákona o národních výborech a v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obecně závazné nařízení o základních zásadách uspořádání území velkého územního celku rekreační oblasti Střední Povltaví.

Tímto nařízením se zrušuje předpis Středočeského KNV o ochraně životního prostředí v rekreačních oblastech a místech cestovního ruchu ve Středočeském kraji schválený usnesením Stč KNV dne 28. dubna 1977.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1987. Možno do něj nahlédnout na všech národních výborech ve Středočeském kraji.

Přesunout nahoru