Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c24/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1986
Platnost od 28.11.1986
Účinnost od 28.11.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (úplné znění vyhlášené pod č. 30/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 19. června 1986 čj. 387 SO/86, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. 9. 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení - registrovaný, v částce 2/1979 Sb., ve znění výnosů ze dne 29. 11. 1979 čj. 18 586/SO/79, ze dne 18. 6. 1979 čj. 18 305/SO/79, ze dne 28. 7. 1981 čj. 29 271/SO/81 a ze dne 28. 9. 1984 čj. 36 314/SO/84 - registrovaných v částkách 25/1979 Sb., 8/1980 Sb., 34/1981 Sb. a 31/1984 Sb.

Výnos se vztahuje na pracovníky organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a na pracovníky vodohospodářských organizací řízených národními výbory na území České socialistické republiky.

Výnos byl zaslán organizacím, jimž je určen a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 18 pod poř. č. 9.

Přesunout nahoru