Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c21/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1986
Platnost od 27.10.1986
Účinnost od 01.01.1983
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český svaz výrobních družstev

vydal

1. podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku a v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev o tvorbě a použití prostředků rehabilitačního fondu výrobních družstev invalidů.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1983 a jsou uveřejněny pod poř. č. 9 Věstníku ČSVD č. 2/1983.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev o tvorbě a použití prostředků rehabilitačního fondu výrobních družstev invalidů, poř. č. 12 Věstníku ČSVD č. 3/1981;

4. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 4. prosince 1985 o usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1986 a jsou uveřejněny pod poř. č. 14 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 5/1986.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce ve výrobních družstvech, poř. č. 26 Věstníku ČSVD č. 5/1983 a pokyny Českého svazu výrobních družstev o postupu pří usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech, poř. č. 38 Věstníku ČSVD č. 6/1983, ve znění pokynů ČSVD poř. č. 16 Věstníku ČSVD č. 5/1984 a poř. č. 7 Věstníku ČSVD č. 1/1985;

6. podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku a usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 17. prosince 1985 o povolení práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce a výjimek ze zákazu noční práce žen na léta 1986 a 1987, v souladu s § 97 odst. 3 a 4 zákoníku práce směrnice Českého svazu výrobních družstev o povolení práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce a výjimek ze zákazu noční práce žen na léta 1986 a 1987.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 2. dubna 1986 a jsou uveřejněny pod poř. č. 19 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 6/1986;

7. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českou odborovou radou směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 2. dubna 1986 o usměrňování mzdových prostředků na Českém svazu výrobních družstev a v podnicích jím řízených.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 2. dubna 1986 a jsou uveřejněny pod poř. č. 21 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 6/1986.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 10. 12. 1980 o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce na Českém svazu výrobních družstev a v podnicích jím řízených, poř. č. 29 Věstníku č. 5/1981 (reg. v částce 20/1981 Sb.);

9. podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku směrnice Českého svazu výrobních družstev o fondu kulturních a sociálních potřeb organizací výrobního družstevnictví.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 6. srpna 1986 a jsou uveřejněny pod poř. č. 33 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 12/1986.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev o fondu kulturních a sociálních, potřeb výrobních družstev, poř. č. 22 Věstníku ČSVD č. 7/1986.

Do uvedených předpisů je možno nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru