Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c18/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.07.1986
Zrušeno k 01.01.1988 (o8/c1/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala podle § 43 odst. 2 a § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů a po projednání s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj výnos č. 1 ze dne 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti.

Výnos zrušuje směrnice federálního ministerstva pro technický a Investiční rozvoj č. 7 ze dne 29. června 1981 pro poskytování prémií a výkonnostních odměn pracovníkům v projektové a inženýrské činnosti, oznámené v částce 23/1981 Sb., ve znění směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 ze dne 17. prosince 1982 oznámené v částce 25/1983 Sb., směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 z 19. února 1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů oznámené v částce 12/1982 Sb. a směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 z 19. února 1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů oznámené v částce 12/1982 Sb.

Výnos nabude účinnosti dne 1. července 1986 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 2-3/1986; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj vydala podle § 43 odst. 2 a § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů a po projednání s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj výnos č. 1 ze dne 14. září 1987, kterým se mění a doplňuje výnos SK VTRI č. 1 ze dne 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti. Výnos nabude účinnosti 1. října 1987 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 5/1987; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Přesunout nahoru