Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c18/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.08.1986
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředními výbory Odborových svazů pracovníků železnic a pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 24. června 1983 čj. 6006/1986-03 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1986 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18/1986.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ústředím odborového sdružení železničářů a Odborovým svazem pracovníků vodní dopravy výnos č. j. 19 438/1990-320 ze dne 10. září 1990, kterým se mění a doplňuje výnos č. 6 006/1986-03 ze dne 24. června 1986 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání (reg. v částce 18/1986 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru