Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c18/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český úřad geodetický a kartografický

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 3. července 1986 č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9. listopadu 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987; v jednotlivých organizacích však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí Český úřad geodetický a kartografický.

Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji Českého úřadu geodetického a kartografického - částka 2/1986 a lze do něj nahlédnout na Českém úřadě geodetickém a kartografickém a na krajských geodetických a kartografických správách.

Přesunout nahoru