Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c18/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.10.1986
Zrušeno k 01.07.1988 (67/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, a v dohodě s výbory příslušných odborových svazů a příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 7. července 1986 čj. 3500/86 o báňské záchranné službě při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách.

Výnosem se zrušuje výnos Českého báňského úřadu č. 4/1982 Ú. v. ČSR čj. 6730/11/1981 ze dne 31. prosince 1981, kterým se vydává bezpečnostní předpis o záchranné službě při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 6/1982.

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.

Přesunout nahoru