Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c16/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1986
Platnost od 15.08.1986
Účinnost od 01.07.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí a ministerstvo financí České socialistické republiky

vydaly podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), § 22 odst. 3 bod 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, a podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), výnos ze dne 30. června 1986 FMF čj. III 3-10 780/86 a MF ČSR čj. 122/11 735/86 o poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici Československé socialistické republiky.

Výnosem se umožňuje poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici ČSSR ve smyslu opatření k řešení ekonomického a sociálního rozvoje vymezeného území při západní hranicí ČSSR uvedeného v usnesení vlády ČSSR č. 43/1986.

Výnos nabývá úičnnosti dnem 1. července 1986.

Výnos byl rozeslán všem příslušným federálním a republikovým ústředním orgánům. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí a na ministerstvu financí České socialistické republiky; v úplném znění bude publikován ve Finančním zpravodaji č. 10/1986.

Zrušují se ustanovení § 7 odst. 8 výnosu federálního ministerstva financí č.j. III/3-10 780/86 a výnosu ministerstva financí ČSR č.j. 122/11 735/86 o poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici Československé socialistické republiky, registrovaného v částce 16/1986 Sb.

Zrušuje se ustanovení § 7 odst. 8 výnosu federálního ministerstva financí č. j. III/3-10 780/86 a výnosu ministerstva financí ČSR č. j. 122/11 735/86 o poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici Československé socialistické republiky, registrovaného v částce 16/1986 Sb.

Přesunout nahoru