Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1986
Platnost od 15.08.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), vydaly výnos o poskytování příspěvku rozpočtových a příspěvkových organizací na Účty iniciativy mládeže ze dne 28. března 1986 čj. IV 2-6 402/1986.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986. Je publikován ve Finančním zpravodaji. Do výnosu lze též nahlédnout v odboru metod řízení a legislativy na federálním ministerstvu financí.

Přesunout nahoru