Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c13/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1986
Platnost od 14.06.1986
Účinnost od 01.07.1986
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 101 písm. b) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu a podle § 101 písm. d) téhož zákona po projednání s federálním ministerstvem národní obrany a federálním ministerstvem vnitra směrnice ze dne 17. června 1986 čj. KM-203/P-86, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany.

Směrnice upravují zejména podmínky pro přijetí do Sboru požární ochrany, udělování odměn, ukládání kárných opatření, poskytování náhradního volna a výkon služby příslušníků Sboru požární ochrany; směrnice dále upravují podrobnosti o hodnostech příslušníků Sboru požární ochrany.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1986.

Směrnice budou uveřejněny v Ústředním věstníku České socialistické republiky; lze do nich nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky, hlavní správě Sborn požární ochrany ministerstva vnitra ČSR a na krajských a okresních správách Sboru požární ochrany.

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo podle § 101 písm. b) a d) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, výnos ze dne 31. března 1992 č. j. PO-3025/V-91, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. června 1986 KM-203/P-86 (registrované v částce 13/1986 Sb.), kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Úplné znění textu výnosu bude uveřejněno v Ústředním věstníku České republiky a ve Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí a lze do nich nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky a u okresních úřadů v České republice.

Přesunout nahoru