Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1986
Platnost od 30.05.1986
Účinnost od 01.10.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot

1. výnos ze dne 10. září 1985 čj. 2805-FS/5-1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavební výrobě v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1985. Dnem nabytí účinnosti výnosu byl zrušen výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 24. září 1984 čj. 8310-FS/5-1984 o poskytování ročních stabilizačních odměn dělníkům vybraných úzkoprofilových povolání ve stavební výrobě v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 7/1985 Sb.);

2. výnos ze dne 21. prosince 1985 čj. 3400-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 čj. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 34/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

1. výnos ze dne 16. listopadu 1985 čj. 3040-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 13/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

2. výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12150-FS/5-1986 o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií pro druhou etapu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí nadřízený orgán. Dnem nabytí účinnosti výnosu v organizaci pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 3. února 1982 čj. 1300-FS/5-1981 o odměňování dělníků kartografické a polygrafické výroby topografické služby Československé lidové armády (reg. v částce 13/1982 Sb.);

3. výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

III. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos ze dne 6. ledna 1986 čj. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1986; v jednotlivých organizacích však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán.

Dnem nabytí účinnosti tohoto výnosu byly zrušeny:

1. opatření federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. května 1978 čj. 7459-FS/5-1978 k uplatnění tarifní stupnice II pro odměňování technickohospodářských pracovníků u oborového podniku Vojenské stavby - závod inženýrských staveb,

2. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 12. února 1982 čj. 1401-FS/5-1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 13/1982 Sb.),

3. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 3. května 1982 čj. 1470-FS/5-1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních (reg. v částce 34/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 7. dubna 1983 čj. 4240-FS/5-1983,

4. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 9. září 1982 čj. 6845-FS/5-1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 34/1982 Sb.),

5. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 27. října 1982 čj. 1151-FS/5-1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků oborového podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 14/1983 Sb.),

6. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. prosince 1982 čj. 7201-FS/5- 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 14/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1984 čj. 8052-FS/5-1984 (reg. v částce 20/1984 Sb.),

7. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. března 1983 čj. 1301-FS/5-1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků topografické služby Československé lidové armády (reg. v částce 24/1983 Sb.) - v rozsahu ustanovení, která upravují odměňování technickohospodářských pracovníků ve Vojenském kartografickém ústavu,

8. opatření federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. července 1983 čj. 4826-FS/5-1983 k tarifnímu zařazení sekretářek ředitelů a jejích náměstků v organizacích kategorie III,

9. opatření federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. září 1983 čj. 4949-FS/5-1983 k uplatnění tarifní stupnice II pro odměňování technickohospodářských pracovníků v oborovém podniku Vojenské stavby - závod inženýrských staveb,

10. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. listopadu 1983 čj. 4601-FS/5- 1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. v částce 10/1984 Sb.),

11. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 11. ledna 1984 čj. 5221-FS/5-1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v Československém armádním filmu (reg. v částce 20/1984 Sb.).

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru