Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1986
Platnost od 30.05.1986
Účinnost od 01.10.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot

2. výnos ze dne 21. prosince 1985 čj. 3400-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 čj. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 34/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

1. výnos ze dne 16. listopadu 1985 čj. 3040-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 13/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

3. výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán;

Do výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru