Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 89/1986 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1986

o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky v roce 1987 se stanoví dodatkový odvod k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku (dále jen "dodatkový odvod").

(2) Dodatkový odvod provedou ty ústředně řízené organizace podléhající odvodu ze zisku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Sb., které stanoví jejich nadřízené ústřední orgány (dále jen "organizace"), a to ve výši roční částky stanovené nadřízeným ústředním orgánem, kterému byla výše dodatkového odvodu určena formou závazného úkolu příslušného státního rozpočtu.

(3) Výši dodatkového odvodu stanovenou jednotlivým organizacím sdělí nadřízené ústřední orgány příslušnému ministerstvu financí do konce února 1987 a případné změny sdělí bezodkladně.

§ 2

(1) Dodatkový odvod provádějí organizace ve splátkách měsíčně jednou dvanáctinou stanovené roční částky nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce. Do 30. ledna 1987 jsou organizace povinny předložit příslušné finanční správě výpočet splátek.

(2) Dojde-li v průběhu roku ke změně výše dodatkového odvodu, jsou organizace povinny zúčtovat rozdíl od počátku roku s nejbližší splátkou dodatkového odvodu a změnu současně oznámit příslušné finanční správě.

(3) V odůvodněných případech může příslušná finanční správa na žádost organizace stanovit provádění dodatkového odvodu odchylně za podmínky, že celková roční částka dodatkového odvodu bude zaplacena nejpozději třetího dne před koncem roku 1987.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru