Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 88/1986 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

ZÁKON

České národní rady

ze dne 11. prosince 1986

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen"státní rozpočet republiky") se stanoví částkou  158 090 008 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 158 090 008 000 Kčs

(příloha č. 1)

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 22 959 000 000 Kčs

účelové subvence ve výši 23 691 200 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Kempný v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

PříjmyKčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 54 872 246
v tom:z hospodářství 49 084 610
z vědy a techniky 133 015
z peněžních a technických služeb 4 142 553
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 1 217 068
z obrany a bezpečnosti 295 000
Daně od obyvatelstva a poplatky 24 115 000
Ostatní příjmy 1 742 762
Dotace ze státního rozpočtu federace 77 360 000
Úhrn 158 090 008
Výdaje Kčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací 111 439 808
v tom:na hospodářství 33 532 907
na vědu a techniku 2 401 661
na peněžní a technické služby 2 791 586
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 67 087 337
na obranu a bezpečnost 4 141 360
na správu 1 484 957
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů 22 959 000
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 23 691 200
Úhrn 158 090 008

Příloha č. 2

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové dotace (v tis. Kč) Účelové subvence (v tis. Kč)
Národní výbor hlavního města Prahy5 438 5007 202 200
Středočeský1 787 7001 644 500
Jihočeský1 452 7001 640 200
Západočeský2 349 9001 555 200
Severočeský3 865 5003 767 600
Východočeský1 582 0001 667 000
Jihomoravský2 234 4002 950 400
Severomoravský4 248 3003 264 100
Úhrn 22 959 00023 691 200
Přesunout nahoru