Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 82/1986 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987

Částka 26/1986
Platnost od 22.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1986

o státním rozpočtu československé federace na rok 1987

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 208 604 700 000 Kčs
Celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 208 604 700 000 Kčs

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

-České socialistické republice 38 088 116 000 Kčs
-Slovenské socialistické republice 26 642 678 000 Kčs

z toho:

I. dotace a subvence na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 9 754 400 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 7 162 100 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

- České socialistické republice28 333 716 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice19 480 578 000 Kčs

v tom:

a) dotace na družstevní bytovou výstavbu

- České socialistické republice 2 712 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 2 350 000 000 Kčs

b) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České socialistické republice 750 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 450 000 000 Kčs

c) dotace na modernizaci bytového fondu

- České socialistické republice 691 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 56 000 000 Kčs

d) dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 399 600 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 213 000 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 10 627 800 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 9 120 000 000 Kčs

f) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 11 987 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 830 300 000 Kčs

g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 863 429 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 426 278 000 Kčs

h) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích

- České socialistické republice 302 887 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 35 000 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice 39 271 884 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 29 607 322 000 Kčs

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 208 219 448
z toho:
z hospodářství 189 044 280
z vědy a techniky 317 808
z peněžních a technických služeb 16 997 743
ze společenských služeb a činností 403 617
z obrany a bezpečnosti 1 456 000
Daně od obyvatelstva a poplatky 83 000
Ostatní příjmy 302 252
Úhrnem 208 604 700
Výdaje (v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství 37 881 732
vědu a techniku 5 422 200
peněžní a technické služby 2 976 074
společenské služby a činnosti
pro obyvatelstvo 3 095 916
obranu a bezpečnost 23 325 479
správu 2 293 299
Celkem74 994 700
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem133 610 000
Úhrnem 208 604 700
Přesunout nahoru