Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy

Částka 14/1986
Platnost od 11.07.1986
Účinnost od 28.07.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 2. července 1986

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 150. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").

(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokoruny je uprostřed v horní části umístěn státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Po stranách státního znaku je v rozděleném řádku označení hodnoty "100 Kčs".

(2) Na rubu stokoruny je portrét Karla Hynka Máchy. jeho jméno "KAREL HYNEK MÁCHA" je ve třech řádcích vlevo, letopočty "1836" a "1986" ve dvou řádcích vpravo.

(3) Autorem návrhu stokoruny je Miloš Vavro, iniciály jeho jména "V" a "M" jsou umístěny vpravo dole.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. července 1986.


Ministr: Ing. Žák v. r.


Přesunout nahoru