Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c8/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 8/1985
Platnost od 30.04.1985
Účinnost od 01.03.1985
Zrušeno k 01.04.1987 (o1/c9/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 5. února 1985 čj. MH/13-1243/373/85 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1985.

Uvedený výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánem ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 5-6/1985.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru