Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c8/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 8/1985
Platnost od 30.04.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 01.09.1987 (o5/c17/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 8. února 1985 čj. 514-9348-3123 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky.

Výnos upravuje odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti federálního ministerstva financí, Federálního cenového úřadu, Státní banky československé, ministerstva financí ČSR, ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, ministerstva práce a sociálních věcí SSR, ministerstva zemědělství a výživy ČSR, ministerstva zemědělství a výživy SSR, ministerstva školství ČSR, ministerstva školství SSR, ministerstva vnitra ČSR, ministerstva vnitra SSR, Českého statistického úřadu, Slovenského statistického úřadu a Slovenského svazu spotřebních družstev.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.

Výnosem se zrušuje výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 7. 1977 čj. 2951/77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. v částce 28/1977 Sb.), ve znění výnosu ze dne 30. 1. 1980 čj. 260/1980 (reg. v částce 7/1980 Sb.) s výjimkou příloh č. 1 až 4, a výnosy ústředních orgánů, kterými byl pro oblast jejich působnosti recipován uvedený výnos Federálního statistického úřadu.

Výnos byl rozeslán zainteresovaným ústředním orgánům, kde lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru