Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 28. 12. 1984 čj. 40 422/1946/OELH/84, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. 4. 1982 čj. 38 260/1002/OELH/82 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů, ve znění výnosu ze dne 23. 11. 1982 čj. 2383/OELH/62 a výnosu ze dne 20. 12. 1983 čj. 14 554/2812/OELH/83.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství CSR a na tyto organizace.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1985 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství CSR v částce 1/1985 pod poř. č. 1.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru