Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 43 odst. 3 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, a k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky z 15. listopadu 1984 č. 309 o státním rozpočtu československé federace a o souhrnu státních rozpočtů ČSSR na rok 1985 směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041- 2063/84, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 3468/84-221 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 10968/1984 - Ek ze dne 29. 12. 1984, kterými se mění a doplňují směrnice pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce.

Směrnice doplňují a mění směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1682/81, ministerstva zemědělství a výživy ČSR čj. 1865/81-222 a ministerstva zemědělství a výživy SSR čj. 10345/81-Ek ze dne 30. prosince 1981 pro poskytování prémií za přírůstek zemědělské produkce ve znění směrnic FMZVž čj. FM 041-1410/83, MZVž ČSR čj. 2632/83-221 a MPVž SSR čj. 8792/1983 Ek ze dne 10. října 1983 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Směrnice budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy ČSR a SSR. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru