Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1989 (130/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní arbitráží Československé socialistické republiky po projednání s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství podle § 391 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.) a § 97 odst. 1 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, výnos ze dne 17. prosince 1984 čj. FM 01-2110/1984 o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací a společných zemědělských podniků se zemědělskou výrobou.

Tímto výnosem se stanoví okruh pracovníků, jimž mohou být zemědělské výrobky prodávány, dále druhy a ceny těchto výrobků a další podmínky pro realizaci prodeje.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku MZVž CSR v částce 1/1985 a ve Věstníku MPVž SSR v částce 3/1985 a lze do něj nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a na okresních a krajských zemědělských správách.

Přesunout nahoru