Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 01.01.1995 (204/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle ustanovení § 133 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem financí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/1984, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu všeobecného strojírenství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985. Výnos upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v celém resortu všeobecného strojírenství. Přílohou výnosu je vzorový seznam pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, na jeho základě vydávají organizace v působnosti FMVS seznamy pracovišť, pracovních činností a povolání, při jejichž výkonu organizace poskytuje pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky. Tímto výnosem se v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství ruší výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství (reg. v částce 7/1972 Sb.).

Výnos je publikován ve Věstníku FMVS č. 8/1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, v jím řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Přesunout nahoru